Založba Univerze na Primorskem
Titov trg 4, SI-6000 Koper
zalozba@upr.si
www.hippocampus.si
Univerza na Primorskem
Titov trg 4, SI-6000 Koper
info@upr.si
www.upr.si

Založba Univerze na Primorskem
University of Primorska Press

Glavni urednik
Editor in Chief
Marko Kerševan

Odgovorni urednik
Executive
Editor
Jonatan Vinkler

Namestnik odgovornega urednika
Associate
Editor
Nenad H. Vitorović

Tehnična ureditev, oblikovanje in prelom
Production Editor
Kazimir Rapoša

Uredniški odbor
Editorial Board

Mihael Glavan
Igor Grdina
Peter Kovačič Peršin
Violeta Vladimira Mesarič Jazbinšek
Ciril Sorč
Cvetka Hedžet Toth
Dušan Voglar

Mednarodni sosvet
International Advisory Board

Emidio Campi, Zürich
Silvano Cavazza, Trst/Trieste
Luka Ilić, Mainz
Matjaž Kmecl, Ljubljana
Peter Kuzmič, Osijek
Jochen Raecke, Tübingen
Walter Sparn, Erlangen
Karl W. Schwarz, Dunaj/Wien
Miroslav Volf, Yale

ISSN 1408-8363 (tiskana izdaja)
ISSN 2590-9754 (el. izdaja)

Stati inu obstati. Revija za vprašanja protestantizma.

Stati inu obstati je humanistična znanstvena revija za raziskave protestantizma z mednarodnim uredniškim sosvetom. Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšo tematiko protestantizma (antropologija, jezikoslovje, religiologija, sociologija, teologija,  literarna, kulturna, glasbena, intelektualna, religijska, vojaška zgodovina, zgodovina idej itn.), pregledne članke, recenzije tako domačih kot tujih monografij in prevode z omenjenih področij. Vsi znanstveni članki so recenzirani.  Revija izhaja dvakrat letno in je temeljni publikacijski organ za razvoj slovenske terminologije na omenjenih znanstvenih področjih. Izdajata jo Založba Univerze na Primorskem in Protestantsko društvo Primoža Trubarja. Revija izhaja od leta 2005, njen izdajatelj je bilo do leta 2015 Protestantsko društvo Primoža Trubarja; publikacija je dostopna v tiskani in digitalni izdaji.

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Gostovanje in domene zagotavlja Gostovanje
                    Neo-serv.