Založba Univerze na Primorskem
Titov trg 4, SI-6000 Koper
zalozba@upr.si
www.hippocampus.si
Univerza na Primorskem
Titov trg 4, SI-6000 Koper
info@upr.si
www.upr.si

Založba Univerze na Primorskem
University of Primorska Press

Glavni in odgovorni urednik
Editor in Chief
Gregor Pobežin

Tehnična ureditev, oblikovanje in prelom
Production Editor
Jonatan Vinkler

Uredniški odbor
Editorial Board

Zdravka Hincak
Matej Hriberšek
Katja Hrobat Virloget
Irena Lazar
Maša Sakara Sučevič
Alenka Tomaž
Tomislav Vignjevič
Jonatan Vinkler
Paola Visentini

Studia Universitatis Hereditati

Studia universitatis hereditati je humanistična znanstvena revija za raziskave in teorijo kulturne dediščine z mednarodnim uredniškim odborom. Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja kulturne dediščine (arheologija, arhitektura, etnologija, jezikoslovje, literarna, kulturna, glasbena, intelektualna, religijska, vojaška zgodovina, zgodovina idej itn.) in pregledne članke ter recenzije tako domačih kot tujih monografij z omenjenih področij. Vsi znanstveni članki so recenzirani.  Revija izhaja dvakrat letno. Izdaja jo Založba Univerze na Primorskem za potrebe Fakultete za humanistične študije (Oddelek za arheologijo in dediščino).

Poglavitni namen revije je prispevati k razvoju raziskav kulturne dediščine v najširšem in k topoglednemu interdisciplinarnemu pristopu k teoretičnim in praktičnim raziskovalnim vprašanjem. Tako revija posebno pozornost namenja razvoju slovenske znanstvene in strokovne terminologije, konceptov in paradigem na področju raziskovanja kulturne dediščine v okviru humanističnih ved.

 • Navodila za avtorje
  PDF
2015
2014
2013

Gostovanje in domene zagotavlja Gostovanje
          Neo-serv.