Vzgoja in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo

V znanstveni monografiji osvetljujemo vzgojno-izobraževalne probleme v soočanju perspektiv  preteklosti in prihodnosti. Sprašujemo se, kako sta bila, sta in bosta pojmovana vzgoja in izobraževanje za uspešno učenje in spodbujanje razvoja v hitro napredujočem tehnološkem svetu. Monografija vsebuje poglobljene prispevke z različnih perspektiv in z različnimi teoretskimi podlagami, ki osvetljujejo mnogoterost šolskega polja, ravni vzgoje in izobraževanja, deležnike, procese, produkte in dosežke, ki sestavljajo izzive v raziskovanju v izobraževanju.

» PDF

Vzgoja in izobraževanje
v času covida-19

Namen monografije je, da bi skozi pričujoče izkušnje in spoznanja iz različnih držav, različnih sociokulturnih kontekstov, različnih predmetov ter različne percepcije učiteljev, učencev, staršev in institucij prepoznali nove strategije poučevanja v izrednih razmerah, hkrati pa da bi izkušnje prenesli tudi v sodobno šolo 21. stoletja, ki bo izkušnje poučevanja in učenja na daljavo vključila v inovativne procese edukacije v sodobnih družbenih okoliščinah, torej odgovorila na to, kako biti prilagodljiv, prožen in odziven. Kaže, da te izredne okoliščine preraščajo v trajen pojav, na katerega bomo morali vsi, ki delamo v izobraževalni dejavnosti, računati kot na nekaj vsakdanjega ter vselej spremljajočega.

» PDF

MIC 2023

MIC 2023 conference aims at shedding light on a green, digital, and inclusive society. We cordially welcome you, the researchers, professionals, and educators, to share with the MIC community your ideas, research, and scenarios from different perspectives: management, economics, organizational studies, finances and accountancy, education, or any other perspective that might contribute to fruitful, challenging, and interesting discussion.

» PDF

Integrirana kmečka ekonomija

V pogledih na slovensko zgodovino prevladuje podoba brezpravnega kmeta, ki živi v pasivnem družbenem in ekonomskem položaju. Koncept integrirane kmečke ekonomije izpodbija predpostavko, da je kmet stremel izključno k preživetju in da so bile dejavnosti onkraj samooskrbnega kmetovanja izraz gole potrebe. Nasprotno, razkriva, da kmet izkazuje voljo po doseganju boljšega življenjskega standarda ter jo udejanja. V teoretičnem delu so predstavljeni pomembnejši koncepti, s katerimi se v evropskem zgodovinopisju obravnava kmečko kombiniranje virov dohodka, v empiričnem pa prakse kombiniranja dejavnosti po slovenskih deželah v zgodnjem novem veku.

» Vsebina

Vseživljenjsko učenje odraslih

Monografija Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj obravnava tri področja,  pomembna za prihodnost civilizacije: trajnostni razvoj, digitalizacijo ter vseživljenjsko izobraževanje. Gre za  področja, ki jim je v zadnjem času namenjena  precejšnja pozornost. Monografija s pregledom obsežnih mednarodnih raziskav in s podatki, ki so bili zbrani z različnimi strategijami empiričnega raziskovanja, osvetljuje stanje in implicira  razvoj prakse v naslednjem obdobju. Monografija bo v dragoceno pomoč odločevalcem, strokovni javnosti in študentom, in to za namen poglobljenega vpogleda v izobraževanje  odraslih ter tudi kritičnega premisleka o razvoju novih praks na tem področju.

PDF | FlipBook

Abstracts of the 2nd Slovenia–Turkey Bilateral Colloquium

Cultural and natural heritage have acquired international significance with the emergence of  exploration trips, mass tourism, and the admiration of travellers over time. There are many reasons why cultural and natural heritage change places, from  archaeological excavations and the exploration of natural heritage to the dangers that have threatened cultural heritage, including art, due to wars and conflicts. The volume has three parts: the first covers the intersection between the humanities and tourism; the second deals with the natural and legal aspects of restitution; and the third overlaps law and tourism.

PDF | FlipBook

Selected Topics in the Didactics of Mathematics

Technological advances are increasingly influencing  changes in educational practices and, consequently,  changes in the development of didactics. If in the past,  educational institutions were one of the main ‘sources  of knowledge,’ this is no longer the case, as information is available to the individual at virtually every step. Approaches to learning and teaching mathematics are also changing. Modern approaches to learning and teaching mathematics are based on the active involvement of the learner in the learning process. The purpose of teaching mathematics is not only to impart mathematical knowledge, but also to make students discover, think and build mathematics.

214 str., 20,00 EUR | Predogled

Več kot moda

Monografija Več kot moda: onkraj oblačilnih, telesnih, spolnih, odnosnih in komunikacijskih ortodoksij predstavlja še en poskus odpravljanja zaostankov pri tematizacije mode kot enega ključnih fenomenov sodobnih družb. Besedilo je teoretsko sofisticirana, analitično inovativna in stilistično atraktivna sociološka ter  antropološka analiza oblačenja kot kulturne prakse in obleke kot intimnega izkustva telesa ter hkrati javne  prezentacije telesa. V sociologiji je obravnava mode ali, bolje, obleke in oblačenja kot družbene prakse tradicionalno zapostavljena zaradi zapostavljenosti sociološke analize telesa ter telesnih praks kot družbenih.

PDF | FlipBook

Marketinški pristopi in trendi v turizmu v novi realnosti

Preučevanje vpliva pandemije na nove marketinške pristope v turizmu v spremenjenem okolju je še v povojih, zato monografija Marketinški pristopi in trendi v turizmu v novi realnosti predstavlja aktualno delo in pomemben prispevek k razumevanju izzivov turističnega marketinga v spremenjeni realnosti. Monografija bralca popelje skozi šest samostojnih znanstvenih sestavkov in pri tem osvetljuje različne vidike turističnega marketinga. Monografija je referenčno branje za vse, ki želijo poglobiti svoje znanje
o turističnem marketingu v spremenjeni realnosti, ki jo je narekovala pandemija.

PDF | FlipBook

Kvalitativno pedagoško raziskovanje

Uvodna ideja je bila, da napiševa knjigo, ki bo zajela celotno kvalitativno raziskovanje, a kaj kmalu se je izkazalo, da je ena knjiga premalo. Besedilo je tako uvod v proces kvalitativnega raziskovanja, od predstavitve nekaterih pojmov, teme, problema,  namena, ciljev, oblikovanja raziskovalnih vprašanj, vključevanja sodelujočih do predstavitve nekaterih  tehnik in pripomočkov, ki jih lahko uporabimo, da pridemo do podatkov.

136 str., 16,00 EUR | Predogled