COST ConservePlants
Final Conference

Ob izteku COST akcije CA18201 ConservePlants bo v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli 12. in 13. februarja 2024 potekala zaključna konferenca, na kateri bo sodelovalo preko 70 udeležencev iz 25 evropskih držav. Udeleženci bodo v petih sekcijah predstavili aktivnosti, povezane z varovanjem ogroženih rastlinskih vrst, na konferenci pa bo predstavljena tudi serija štirih otroških knjig, ki so bile izdane v okviru projekta. V zborniku je predstavljenih 26 predavanj in 18 posterjev, opremljen pa je z avtorskimi fotografijami slovenskih ogroženih vrst. COST akcija je potekala med oktobrom 2019 in aprilom 2024, vodila jo je doc. dr. Živa Fišer z Univerze na Primorskem.

Zbornik povzetkov

Glasbena kritika – nekoč in danes

Z bogatim naborom člankov tujih avtorjev, ki jih dopolnjuje nekaj slovenskih prispevkov, skuša ta monografija predvsem osvetliti kritiško delovanje nekaterih najpomembnejših osebnosti s področja glasbene kritike. Ta namreč ni narekovala le izvajalskih standardov, temveč je vplivala na širšo glasbeno recepcijo ter bolj ali manj aktivno sooblikovala podobo glasbene kulture. Tako prispevki domačih in tujih avtorjev jasno kažejo, da je imela glasbena kritika v preteklosti nadvse pomembno vlogo v domala vseh segmentih glasbenega življenja. Kot taka ta razprava namenja pozornost tudi aktualnemu stanju glasbene kritike, njenemu obstoju oz. razvojnim možnostim.

Studia musicologica Labacensia 7
PDF | HTML

Politike človekovih pravic

Osrednji namen te knjige je spregovoriti o politikah človekovih pravic, o zgodovinskih in idejnih razlogih za  njihov pojav, o ključnih kritičnih točkah, ki so gnale  njihov več kot dvatisočletni razvoj, o državnih  institucijah in njihovih ukrepih glede človekovih pravic,  o odnosu do demokracije, vrednot, ideologije, razmerju med politiko in pravom človekovih pravic ter  končno o vlogi slednjih v prihajajočem obdobju  umetne inteligence. Knjiga ne išče »črno-belih«  odgovorov in ne »zmagovalcev« ter »poražencev« v  zahtevnem odnosu med politikami in človekovimi  pravicami, ampak želi bralcu te vsebine približati,  končna mnenja in sodbe pa prepustiti zmožnostim  razumevanja ter moralnega kompasa vsakega od nas.

180 str., 19,00 EUR | Predogled

Teaching English at Primary Level

The key advantage of this book is a broad coverage of topics. Researchers and practitioners can familiarise themselves with key topics and research related to language teaching, such as language learning and acquisition, corrective feedback, teaching different language skills and competences, materials and assessment. Hence, the book provides a complete overview of the most important topics in language learning. Every topic is presented from two  perspectives: the theoretical one, which enables the reader to easily find more relevant readings and research, and the practical one, in which readers are provided with ‘insights’ – representative examples of how teaching can be done.

228 str., 24,00 EUR | Predogled

Geografsko raziskovanje slovenske Istre 2

Monografija prinaša nekatera pomembna znanstvena spoznanja ter odstira pretekle in sedanje prostorske dejavnike in silnice v slovenski Istri. Delo je nadvse aktualno, saj se navezuje na nekatere pereče teme, kot so podnebna kriza in spremembe kulturne pokrajine, odlikuje pa ga tudi pogled v prihodnost. Predstavljena spoznanja zapolnjujejo nekatere raziskovalne
vrzeli, hkrati pa porajajo nova raziskovalna vprašanja in so tako pomembna za širjenje znanstvene kulture.

» Vsebina

Homo senescens II

Demografski trendi tudi Slovenijo umeščajo med starajoče se družbe. Vendar na področju preučevanja in izobraževanja starejših v slovenskem prostoru ostaja še veliko izzivov, s katerimi se moramo soočiti. V tem kontekstu monografija prinaša dragocen prispevek k raziskovanju in razumevanju nakazanih tem – njena dodana vrednost je v interdisciplinarnem pristopu in široki paleti tematik, ki bralcu ponujajo kakovostno teoretsko ozadje za podrobnejše razumevanje izzivov starajoče se družbe kot tudi bogat nabor praktično naravnanih prispevkov za premeščanje zaznanih primanjkljajev in izzivov pri preučevanju ter izobraževanju starejših. Monografija tako ponuja dragocene vpoglede v različna področja in spodbuja raziskovanje teh tematik.

234 str., 22,00 EUR | Predogled

Kvalitativno pedagoško raziskovanje

Monografija predstavlja pisno potovanje v jedro kvalitativnega raziskovanja. Pisanje o tej temi je odprlo tudi še nerazrešene dileme; marsikatera je bila med pisanjem razrešena in pomagale so pri spoznanju, kaj je treba o kvalitativnem raziskovanju približati bralcem – raziskovalcem. Besedilo izhaja iz slovenske pedagoške metodologije, ki se je vseskozi povezovala s svetovno metodologijo. Poskusili smo uravnotežiti na eni strani slovensko metodološko tradicijo, predvsem pedagoško, in na drugi strani zunaj slovenskih meja razvijajočo se kvalitativno metodologijo.

120 str., 16,00 EUR | Predogled

English for Educational Contexts

The new course book English for Educational Contexts is designed to enhance the English language proficiency of students in the field of education studies. It covers a range of topics relevant to a variety of contemporary educational settings, with particular emphasis on addressing the specific needs of Slovenian language learners. The course book places the learners at the center of the learning process and guides them toward the critical use of digital resources and tools, thus fostering an engaging learning experience.

124 str., 18 EUR | Nakup

Pogovor o samomoru

Avtorica priročnika Pogovor o samomoru, Vita Poštuvan, je v njem zbrala svoje strokovne in praktične izkušnje dela s posamezniki, ki se znajdejo v hudi stiski. S pomočjo priročnika lahko prepoznamo značilnosti samomorilnega procesa, poskušamo razumeti misli posameznikov, ki razmišljajo o samomoru ter tudi lastne odzive na stiske. Osrednji del priročnika pa zajemajo koraki za pogovor, ki nam služijo kot okvir, kako nasloviti temo pogovora o najtežjih življenjskih vprašanjih.

FlipBook | PDF

Psiholog v dilemi

Delo je neprecenljiv vpogled slovenskih psihologov v etična vprašanja njihovega dela. Poleg psihologov pa je knjiga priporočljiva za vse, ki jih zanimata etična problematika dela z ljudmi in reševanje etičnih problemov v praksi.
Janek Musek

Knjiga pred vami združuje teoretična spoznanja, praktične primere, kritičen pogled na tisto, kar se je že zgodilo, in mnoge izvrstne ideje za ravnanje v prihodnje – vsekakor izjemno branje!
Tanja Kajtna

PDF | Flipbook